Kirkegården

Snejbjerg kirkegård er inddelt i to afsnit:
  • “Den gamle kirkegård”, kendetegnet ved Thuja hække og brostens forkanter.
  • “Den nye kirkegård”, kendetegnet ved bøgehække og græsplæner.
Der er forskellige gravsteds muligheder:
  • Traditionelle kistegravsteder til kister og urner.
  • Traditionelle urnegravsteder til urner.
  • Kombinations gravsteder til kister og urner, 40 % traditionel og 60 % plæne, til kister og urner.
  • Kistegrave i plæne med vandret liggende mindesten.
  • Urnegrave i plæne med vandret liggende mindesten.
  • Anonym fællesgrav med kiste- og urnegrave i plæne.
For mere information:

Henvendelse til kirkegården kan ske  til Graver.
Harald Lund Andersen tlf. 97 16 20 69  mobil 29 66 99 69. graverkontoret@snejbjergkirke.dk

Links og download

Informationsfolder for kirkegården og gravsteder
Takstblad for grave, vedligeholdelse mm 
Læs vedtægterne for Snejbjerg Kirkegård
Link til findgravsted.dk