Fødsel

Et barns fødsel anmeldes af jordemoderen.

I de tilfælde, hvor en fødsel sker uden medvirken af en jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten “Fødselsanmeldelse” senest 14 dage efter fødslen.

Erklæring om faderskab – Omsorgs- og ansvarserklæring

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn med en Omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan I gøre på borger.dk

Angiver I faderskabet de første 14 dage efter fødslen, er det mors bopælssogn, der behandler sagen.

Angiver I faderskabet før fødslen eller senere end de første 14 dage efter fødslen, er det Statsforvaltningen, der behandler sagen.

Sikker e-mail

Af sikkerhedsmæssige årsager fraråder vi, at man sender enhver form for personfølsom data (f.eks. anmodning om dåb, vielse og lignende) til kirkens præster eller kirkekontor via almindelig e-mail.
Kirkens præster og kordegn har ”Sikker e-mail” til rådighed. Det kræver dog, at man skal anvende NemID for at sende e-mails.
Send sikker e-mail her