Kirkegården

Studsgårds kirkegård blev indviet før kirken. Den første begravelse var Knudine Kirstine Blæsbjerg, som døde 30. maj 1919, og hun blev begravet 4. juni 1919 – halvandet år før kirkebygningen stod færdig. Hendes gravsten er sammen med flere andre registreret som bevaringsværdig og står i Mindelunden.

Gravstederne ligger syd og øst for kirken. I 1992 blev kirkegården udvidet mod syd. Den oprindelige kirkegård er adskilt fra den nye del ved en bred øst- vestgående gang.

Mindelunden mod sydvest blev indrettet i 2005. Arbejdet blev udført af JK-Anlæg ved Jan Kjærsgaard i Herning. De ældste gravsten blev flyttet ned i Mindelunden, hvor man får en fornemmelse af sognets og egnens historie.

Der er forskellige gravstedsmuligheder:

  • Traditionelle kistegravsteder til kister og urner.
  • Traditionelle urnegravsteder til urner.
  • Kombinations gravsteder til kister og urner, 40 % traditionel og 60 % plæne, til kister og urner.
  • Kistegrave i plæne med vandret liggende mindesten.
  • Urnegrave i plæne med vandret liggende mindesten.
  • Anonym fællesgrav med kiste- og urnegrave i plæne.

For mere information:

Henvendelse til kirkegården kan ske til graver Harald Lund Andersen – tlf. 97 16 20 69 mobil 29 66 99 69. graverkontoret@snejbjergkirke.dk